Ing. ON TOUR

Hoe wordt ons drinkwater gezuiverd?

Kunnen we zelf biodiesel maken?

Wat is het verschil tussen het ruime aanbod van kunststoffen?

Hoe kunnen we DNA onderzoeken?

Wenst u antwoord op wetenschappelijke vragen? Schrijf je dan snel in voor één van onze boeiende workshops die UGent Campus Kortrijk organiseert binnen de vakken biochemie-chemie-milieukunde. Dankzij ‘Ing. ON TOUR’ kunnen de leerlingen genieten van de wetenschap binnen hun eigen school.

Hieronder kunt u een lijst terugvinden van de mogelijke workshops, binnen of buiten eigen school. Wenst u met de klas kennis te maken met het laboratorium van UGent Campus Kortrijk maar verkiest u een onderwerp van ‘Ing. ON TOUR’? Dit is mogelijk, de workshops van ‘Ing. ON TOUR’ kunnen ook gegeven worden in UGent Campus Kortrijk (Workshop @Kortrijk).

Voorlopig wenst U zich nog niet in te schrijven maar wilt U wel op de hoogte blijven van toekomstige workshops? Laat gerust hier uw gegevens na!

Check ook onze facebookpagina: https://www.facebook.com/Ing.ONTOUR

Ing. ON TOUR

Workshop @Kortrijk

 
(Volledig pakket gratis op aanvraag, mail naar ingontour@ugent.be  met als onderwerp "zelfstudiepakket redox" of "zelfstudiepakket enthalpie .)
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. ON TOUR’ is een initiatief van de opleiding academische bachelor en master in de industriële wetenschappen: biochemie, chemie en milieukunde van de UGent Campus Kortrijk.

De workshops hebben als doel: 

  • Wetenschap, in hoofdzaak biochemie, chemie en milieukunde, promoten bij leerlingen uit wetenschappelijke ASO en TSO opleidingen.
  • Leerlingen informeren omtrent hoger onderwijs en industriële wetenschappen biochemie, chemie en milieukunde in specifiek.

Het initiatief is gericht op leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. Een beamer is vereist en per workshop staat het nodige materiaal vermeld.

Laat ons weten indien er materiaal of reagens niet ter beschikking is, dan kijken we samen voor een oplossing.

Nog vragen? Contacteer ingontour@ugent.be

De STEM-academie kadert binnen het STEM-actieplan van de Vlaamse overheid. STEM verwijst naar Science (wetenschap), Technology (technologie), Engineering (ingenieursvak) en Mathematics (wiskunde).

Met het STEM-actieplan wil de Vlaamse overheid de interesse van kinderen en jongeren voor exacte wetenschap en techniek in vrijetijdsverband stimuleren. Zo hoopt men meer jongeren aan te sporen om te kiezen voor een beroep in deze sector. Eén van de concrete acties in het STEM-actieplan is de oprichting van de STEM-academie. In de STEM-academie worden de organisatoren van buitenschoolse STEM-activiteiten verzameld. Het huidige aanbod is reeds velerlei en breidt nog steeds uit.

De STEM-academie wordt gecoördineerd door Technopolis®. Door al deze buitenschoolse STEM-activiteiten te bundelen op de portaalsite www.stem-academie.be worden een groter publiek en meer potentiële deelnemers bereikt. Daarnaast probeert de STEM-academie nieuwe activiteiten op te starten, zodat nog meer kinderen kunnen deelnemen aan een STEM-activiteit in hun regio.

 

Gegevens school
Vul hier de gegevens van de school en de klasgroep(en) in
Naam van de school
Vul hier de studierichting(en) en het studiejaar in van de deelnemende groep(en). Indien verschillende studierichtingen/-jaren van toepassing zijn, scheiden met komma.
Vul het aantal leerlingen dat de sessie zal bijwonen in.
Selecteer hier het aantal uren praktijklabo (chemie/biologie) dat de studenten gemiddeld krijgen per week.
Gegevens verantwoordelijke lesgever
Gegevens van de lesgever waarmee verdere info zal worden uitgewisseld.
Email naar waar verdere informatie zal worden verzonden.
Keuze workshops
Kies hier de workshop(s) waarvoor interesse.
ENKEL TOEPASBAAR VOOR DE 'Ing. ON TOUR' WORKSHOPS. Kies hier of U wenst de workshop(s) door te laten gaan op de eigen school of op de UGent Campus Kortrijk (Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk)
Noteer hier welk noodzakelijk materiaal er niet ter beschikking is. Het noodzakelijk materiaal is terug te vinden bij de informatie per workshop
Voorgestelde data
Gelieve zo veel mogelijk data voor te stellen. Een grotere keuze verhoogt de kans dat we bij u langs kunnen komen.
Datum 1
Vul de mogelijke starttijd & eindtijd in, gescheiden door komma's. Vb. 8:30, 9:30
Voeg een eventuele opmerking toe. Bv. indien u wenst dat verschillende sessies na elkaar plaatsvinden op uw school (max. halve dag).